Inschrijven

Deelnemersreglement Rondje Randmeer

Deelname is geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies, diefstal, etc. van materiaal.

Ook aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid bij verwonding of overlijden.

De deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van gemaakt beeldmateriaal voor promotionele doeleinden zonder daar een vergoeding voor te vragen.

Deelnemers respecteren andere rijders, natuur en milieu en houden zich aan de aanwijzingen van de organisatie.

Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen meefietsen onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich als zodanig te houden aan de wettelijke verkeersregels.

Deelnemers gaan bij inschrijving van Rondje Randmeer akkoord met boven vermelde voorwaarden/deelnemersreglement.

Menu